2019 04 Willem 1

23-04-2019, 20.15 uur

Oranjelezing in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp

'Wilde Willem Wijzer Worden',
keurige koopman-koning, maar
ook absolutistisch regeerder,
lezing door Dorine Hermans

i.s.m. Oranjevereniging Leiderdorp
Toegang vrij. Lezing duurt één uur.

Wat is van belang van het persoonlijk leven van koningen/koninginnen voor de geschiedschrijving. Willem I was de enige absolutistisch regerende Oranje-koning. Sinds de wetenschappelijke biografie (2013) van historicus Jeroen Koch weten we pas dat Willem I niet alleen een keurige koopman-koning was, maar dat hij ook op uiterst klungelige en bloedige wijze België heeft verspeeld. Zonder hem waren we misschien nog één Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dorine Hermans heeft veel spraakmakende getuigenverslagen over Willem I en gaat in op de enorme kloof die er heerste tussen 'voor en achter de schermen' en hoe deze te verklaren was.2019 04 DorineHermans

Dorine Hermans is een Nederlandse historica, journaliste en schrijfster.
Zij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Zij publiceert sinds 1986 voor Elsevier, de Volkskrant en NRC-Handelsblad.