2019 04 Mattaus Passion

09-04-2019, 20.15 uur

Kunst & Cultuur in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp

Matthäus Passion van
Johann Sebastian Bach,
muzieklezing door Bert Boter

Toegang: leden gratis, niet-leden 8 euro p.p.

Welkom vanaf 19.45 uur.

De Matthäus-Passion of Matteüspassie (BWV 244) is een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Het is in Nederland een van zijn bekendste composities en een van zijn langste. De passie heeft een heldere opbouw. Na het groots opgezette openingskoor vertelt de Evangelist het lijdens- en sterfverhaal van Jezus met minimale muzikale begeleiding. Deze vertellijn wordt onderbroken door recitatieven, aria's en koralen, om een individuele of collectieve reflectie op het verhaal te geven. De Matthäus-Passion eindigt bij de dood en graflegging van Jezus met het slotkoor ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’.

Bert Boter, predikant in Voorschoten, kan enthousiast vertellen over deze bijzondere compositie. Hij vertelt met hartstocht over de ontstaansgeschiedenis van het werk, de opbouw van de muziekstukken en de instrumenten.