2020 06 Spieghel Historiael

09-06-2020, 20.15 uur

Kunst & Cultuur in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp

Nederlandse literatuur en cultuur
in de middeleeuwen,
lezing door Frits van Oostrom

afgelast door Rijksoverheid

Frits van Oostrom, geboren en getogen in Leiderdorp, staat bekend om zijn grote affiniteit met thema’s uit de Middeleeuwen. De kunst om in meeslepend proza boeken te schrijven voor zowel vakgenoten als een breed publiek is hem op het lijf geschreven.

In zijn boek ‘Maerlants Wereld’ uit 1996 wordt de meest productieve en veelzijdige Middelnederlandse auteur Jacob van Maerlant beschreven. Deze schreef zeer uiteenlopende boeken in de volkstaal, van ridderromans tot een berijmde wereldgeschiedenis. Zo is de ‘Spieghel Historiael’ een Middelnederlandse bewerking van de hand van Jacob van Maerlant, van het ‘Speculum Historiale’, een kroniek of geschiedverhaal, in de dertiende eeuw geschreven door Vincent van Beauvais in het Latijn.

In zijn boek ‘Nobel Streven’ uit 2017 staat Jan van Brederode centraal. Na een bijzonder leven komt de edelman Jan in het jaar 1401 in het klooster Zelem nabij Diest terecht en vertaalt het Franse werk ‘Somme le roi’ in het Nederlands. Van Brederode heeft een brede woordenschat en is ook bekend met de straattaal en de spreekwoorden en zegswijzen van zijn tijd. De vertaling van 'Des coninx summe' door Jan van Brederode is volgens Van Oostrom een bijzondere prestatie, omdat hij het Franse werk in een levend en authentiek Middelnederlands heeft omgezet.

In beide boeken van Van Oostrom komt de periode van de Middeleeuwen heel dichtbij.Hij is een boeiend verteller en zal aan de hand van veel voorbeelden een helder beeld schetsen van de plaats en betekenis van de Middelnederlandse literatuur.

Frits van Oostrom was hoogleraar in Leiden en gasthoogleraar in Harvard. Hij was president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en voorzitter van de Commissie Ontwikkeling Canon van Nederland. Sinds 2002 is hij als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Voor zijn wetenschappelijk werk kreeg hij in 1995 de Spinozaprijs. Zijn boek ‘Maerlants wereld’ werd in 1996 bekroond met de AKO-literatuurprijs. In 2018 won ‘Nobel Streven’ de Libris Geschiedenisprijs.