2014 00 KunstKringEO Agenda

RIVM-maatregelen per 20 september

Op één avond 2 lezingen:
19.00 - 20.00 uur of
20.45 - 21.45 uur

Aanmelden vooraf via deze website,
vanaf 10 dagen vóór de lezing
Max. 50 personen per lezing

Beste leden van Kunstkring Leiderdorp,

2020 08 Kerkzaal Corona Stoelen

In september hebben wij voor het eerst ervaring opgedaan met het organiseren van onze Kunstkringavond volgens de RIVM-coronaregels.
In verband met het beperkt toegestane aantal personen in de zaal werd de lezing twee keer gehouden. De avond verliep gestroomlijnd. Ieder hield zich aan de regels en was tevreden over de genomen maatregelen.
In de grote zaal staan de stoelen 1,5 meter van elkaar.
Soms twee plaatsen naast elkaar voor gezinsleden.

Per 20 september jl. geldt nu een maximum van 50 personen in de zaal.
Op één avond wordt twee keer een lezing van een uur gehouden:
van 19.00 – 20.00 uur en van 20.45 – 21.45 uur zonder pauze.
De tussenliggende tijd is nodig om de stoelen te reinigen en de zaal goed te ventileren.

Voor iedere lezing dient u zich vooraf aan te melden via de gele button op deze website,
zichtbaar vanaf 10 dagen vóór de bijeenkomst.
Wij hopen u allen op onze volgende lezing weer te mogen ontmoeten.

Het Bestuur van Kunstkring Leiderdorp


Alleen samen houden we het coronavirus onder controle

☺ Klachten? Blijf thuis2020 03 Corona Smiley
☺ Toilet is beperkt toegankelijk
☺ Garderobe is niet toegankelijk, neem uw jas mee in de zaal.
☺ Houd 1,5 meter afstand van anderen
☺ Hoest en nies in uw elleboog