2014 00 KunstKringEO Agenda

13-10-2020, inloop 17.50 uur

Ledenvergadering in de Scheppingskerk,
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp

Algemene LedenVergadering,

van 18.00 tot 18.30 uur

voorafgaand aan de lezing. 

Voorzitter Ellen Cazemier
Penningmeester Nelly Pinckaers
Secretaris Heleen Bolk 
Frances van der Klaauw
Coördinator Lezingen Ineke Hagen

Ledenadministratie &
Coördinator Exposities

Nel Wijsman 
PR/Website/ICT Frank Soeters
Algemeen lid per 13 okt 2020
Joke Larrewijn-SchillemansAGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN 13 OKTOBER 2020

 1.  Opening

 2.  Notulen Algemene Vergadering van 8 oktober 2019

 3.  Jaarverslag en Overzicht Presentaties en Activiteiten 2019-2020

 4.  Financieel Jaarverslag 2019-2020, Kascommissie, Decharge bestuur

 5.  Begroting 2020-2021

 6.  Contributie seizoen 2020-2021 en 2021-2022

 7.  Bestuur
      - Overzicht van aftreden en benoeming bestuur
      - Toetredend bestuurslid Joke Larrewijn-Schillemans

 8.  Benoeming nieuw lid kascommissie

 9.  Rondvraag

10.  Sluiting

website www.kunstkringleiderdorp·nl
e-mail   info@kunstkringleiderdorp·nl