2021 03 Lassche LaFenetre

09-03-2021, 20.00-21.30 uur

 

Belgische Meesters,
o.a. Ensor, Delvaux, Magritte
Online·Lezing door Mariëlle Lassche

 

Exclusief voor eigen leden. Vooraf aanmelden -via de gele button- vanaf 27 februari 2021.
Maximaal 100 leden kunnen deelnemen.

In deze lezing verdiepen we ons in het leven en werk van de Belgische klassiek moderne kunst, van James Ensor tot René Magritte. Aan bod komen respectievelijk het impressionisme, symbolisme, luminisme, fauvisme, expressionisme en surrealisme.
De kunstwerken weerspiegelen de zoektocht naar vernieuwing en vrijheid van expressie in België tussen 1850 en 1950. We zien een wisselwerking tussen internationale invloeden en lokale karakteristieken en tussen een sterke focus op de zichtbare werkelijkheid en een voorkeur voor de fantasie. De lezing sluit aan bij de gelijknamige tentoonstelling in het Singer·Laren·Museum. Te zien vanaf 26 januari tot 25 april 2021.

Mariëlle Lassche heeft sinds 2004 haar eigen onderneming, waarin haar cursussen, lezingen en rondleidingen zijn ondergebracht onder het motto: 
‘Je ziet meer als je weet waar je naar kijkt.’
MarielleLassche.nl