2021 06 Poelman Cistercienzer

11-05-2021, 20.00-21.30 uur

 

Cisterciënzer kloosters,
online·lezing verzorgd
door Saskia Poelman

 

Exclusief voor eigen leden. Vooraf aanmelden -via de gele button- vanaf 1 mei 2021.
Maximaal 100 leden kunnen deelnemen.

De Cisterciënzer orde werd opgericht in een periode waarin de geestelijke wereld zich volop aan het ontwikkelen was. Anderzijds voor sommige geestelijken waren die macht en rijkdommen van de bestaande kloostercomplexen juist een doorn in het oog. Zij zetten een tegenbeweging in als reactie op deze rijke gemeenschappen.
De Cisterciënzers vinden uiteindelijk hun oorsprong in 1098, toen de abt Robert – een Bourgondisch edelman – zijn klooster in Molesmes verliet om samen met twaalf monniken een nieuw klooster te stichten in Citeaux (Latijn Cistercium) in Bourgondië. De monniken willen de Regels van Benedictus van Nursia, grondlegger van de kloosterorden, weer centraal stellen om zoals Christus in armoede te leven.

Het wordt een groot succes en er ontstaat een netwerk van abdijen.2021 05 CisterciensterOrde
Zo sticht Bernardus van Fontaines in 1115 een belangrijke abdij in Clairvaux. De stichter ontleent zelfs zijn naam aan die abdij: Bernard van Clairvaux.
Er komen ook kloosters voor vrouwen en de huizen verspreiden zich over heel Europa. Bij zijn dood in 1153 telde de orde al meer dan 300 abdijen, die meestal waren gevestigd in onherbergzame streken, waar men leefde onder grote ontberingen.

Saskia Poelman werkt als docent geschiedenis op een school in het voortgezet onderwijs. Ze geeft met veel plezier en passie les. Verhalen vertellen is wat ze graag wil doen.
Daarnaast heeft Saskia een brede achtergrond in de reiswereld en erfgoedsector, waarbij ze zich heeft verdiept in onderwerpen van de prehistorie tot Koude Oorlog, Middeleeuwen tot Maatschappij van Weldadigheid, van kunstgeschiedenis tot Chinese geschiedenis.   SaskiaPoelman.nl