Bestuur

Voorzitter
Ellen Cazemier

Secretaris
Frances van der Klaauw
E·mail  info@kunstkringleiderdorp·nl

Penningmeester/Ledenadministratie
Nelly Pinckaers

Coördinator lezingen/presentaties
Ineke Hagen

PR/Website/ICT
Frank Soeters

Algemeen lid
Heleen Bolk

Algemeen lid
Joke Larrewijn-Schillemans